Quyền chọn Nhị phân Zone

Tại sao các dòng kênh song song? Nhận được câu trả lời ở đây