Quyền chọn Nhị phân Zone

Tùy chọn nhị phân là quá mạo hiểm? Tìm ra bây giờ