Quyền chọn Nhị phân Zone

Tùy chọn nhị phân là gì? -BinaryOptions