Quyền chọn Nhị phân Zone

Tín hiệu phần mềm cho các tùy chọn nhị phân