Quyền chọn Nhị phân Zone

Quy định các tùy chọn nhị phân - tại sao quy định vấn đề