Quyền chọn Nhị phân Zone

Quá khứ có thể dự đoán tương lai?