Quyền chọn Nhị phân Zone

Nhị phân tùy chọn trả tiền như thế nào?