Quyền chọn Nhị phân Zone

Nhị phân tùy chọn tín hiệu là gì? Tất cả các bạn cần biết