Quyền chọn Nhị phân Zone

Nhị phân tùy chọn tín hiệu – nhận được absolut tốt nhất tín hiệu nhị phân