Quyền chọn Nhị phân Zone

Một tùy chọn gọi trong tùy chọn nhị phân là gì