Quyền chọn Nhị phân Zone

Một lựa chọn Bondary là gì