Quyền chọn Nhị phân Zone

Máy dao động trong tùy chọn nhị phân - tại sao bạn cần tạo dao động