Quyền chọn Nhị phân Zone

Làm thế nào để chọn một tài sản trong tùy chọn nhị phân