Quyền chọn Nhị phân Zone

Làm thế nào để chọn một loại tùy chọn trong các tùy chọn nhị phân