Quyền chọn Nhị phân Zone

Làm thế nào để đánh giá các robot & nhà cung cấp trong tùy chọn nhị phân tín hiệu