Quyền chọn Nhị phân Zone

Kinh doanh trên chân đế nến bằng một mình - có thể nó được thực hiện?