Quyền chọn Nhị phân Zone

Khoảng trống có khả năng đóng | Tùy chọn nhị phân & tradeing đóng những khoảng trống