Quyền chọn Nhị phân Zone

Kết hợp liên lạc và chọn tùy chọn cao / thấp