Quyền chọn Nhị phân Zone

Giá cả hàng hóa và Glencore - điều gì tiếp theo?