Quyền chọn Nhị phân Zone

Franc Thụy sĩ an toàn haven?