Quyền chọn Nhị phân Zone

Cuộc bầu cử năm 2015 - làm thế nào sẽ những thị trường phản ứng?