Quyền chọn Nhị phân Zone

Chiến lược đối với nhiều tín hiệu nhị phân tùy chọn