Quyền chọn Nhị phân Zone

Chỉ số DAX - thời Đức là gì?