Quyền chọn Nhị phân Zone

Có nhị phân tự động robot lừa đảo không? Các quy tắc của robot nhị phân