Quyền chọn Nhị phân Zone

Cái gì tiếp theo cho Google trong năm 2015?