Quyền chọn Nhị phân Zone

Cái gì tiếp theo cho giá dầu trong năm 2015?