Quyền chọn Nhị phân Zone

Búa và người đàn ông treo trong tùy chọn nhị phân