Quyền chọn Nhị phân Zone

Ảnh hưởng đến nền kinh tế Vương Quốc Anh cho các tùy chọn nhị phân trong quý 2 và quý 3 năm 2015