Quyền chọn Nhị phân Zone

Định nghĩa đạo hàm - đạo hàm là gì?