Quyền chọn Nhị phân Zone

Đánh dấu vào bảng xếp hạng - ưu và nhược điểm của biểu đồ đánh dấu